Nedělní shromáždění sboru

Každou neděli od 9:30 (lepší přijít v 9:20) do 11:30 v Centru 5KA.

Co je náplní našich společných neděli?

- Společně sdílíme zážitky z každodenního života s Bohem.

- Rozvíjíme náš vztah s Bohem skrze společné modlitby.

- Zpíváme Bohu moderní křesťanské písně (chvály) jako výraz vděčnosti za doprovodu hudební skupiny.

- Nasloucháme kázání z Bible, které je většinou zaměřené na praktický život s Bohem.

- Využíváme možnost se navzájem pozdravit, popovídat si u kávy nebo u čaje a prostě být jedna Boží rodina.

- Shromáždění jsou otevřená a veřejná. Každý je zván a my se snažíme mluvit normálním jazykem, tak aby všemu rozuměl i člověk, který v životě nebyl v církvi. Návštěvníci nejsou vetřelci ale vítaní hosté.

- Proč jít v neděli na naše shromáždění?

- Můžeme si s Vámi promluvit o čemkoliv, co Vás pálí a modlit se za řešení. Bůh má rád všechny lidi a vyzývá je, aby okusili, že On je dobrý.

- Můžete zjistit, čemu (nebo spíš komu) věří křesťané. Pokud hledáte smysl život, tak víme o někom, kdo o sobě řekl, že dokáže uhasit žízeň po smysluplném životě (nápověda: je to Ježíš J).

- Můžete nás poznat a zjistit na vlastní kůži, jak to je mezi námi a Bohem horké a možná zjistit, že církev může být jiná, než jste si mysleli.

Modlitební setkání

 1 x za 14 dní v úterý od 18:30 do 20:30 v Centru 5KA.Naše zkušenost je, že Bůh nejen slyší naše modlitby, ale často, pokud jsou ve shodě s jeho záměry, je naplní. To nás vede do modliteb za nás, náš sbor, naše město a jeho obyvatele a také za naši zemi a její smutnou (především morální) situaci. Někdy se modlíme za osobní záležitosti našich členů a tak je dobré svou účast na této akci dát vědět dopředu správci sboru.

Setkání domácích skupinek

Domácí skupinky jsou místa, kde se scházíme v menších počtech (do 10ti lidí). Společně sdílíme naše radosti a starosti života do daleko větší hloubky. Účastníci skupinek jsou křesťané, kteří chtějí ostatním odhalovat nejen své úspěchy, ale i prohry a nestydí si říct druhým o radu, pomoc a modlitbu. Vzájemná důvěra je nezbytná a tak skupinky nejsou otevřené pro širokou veřejnost. V současné době probíhá mužská skupinka, ženská skupinka a romská skupinka.

Další setkávání

Mimo tyto setkání naši členové organizují další pravidelné aktivity pro mládež a veřejnost v rámci našich projektů:

linknaweby Kluby pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi – RC Rybka
linknaweby Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou – Agapé, o.s.
linknaweby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA – OD5K10, o.s.
linknaweby Semináře primární prevence pro ZŠ a SŠ – OD5K10, o.s.