Jak se pozná, že jste v nesprávné církvi?

- Pastor oslovuje Boha zásadně jako „Jehovu“ a lidem ve shromáždění říká „svědci“.
- Při kázání se o 10 přikázáních mluví jako o 10 Božích návrzích.
- Členky chválícího kvarteta jsou všechny vdané. Ehm, všechny za pastora sboru.
- Ze stolu Páně zmizel kříž… Namísto něj se tam objevila bronzová pyramida.
- Sbor zaměstnává senior pastora, pomocného pastora a socio-pastora.
- Při Večeři Páně každý přispívá na svůj pohárek. Na oplátku dostane poukázku „Druhý drink zdarma“.
- Během bohoslužby jsou jednotlivci zváni na pódium na tzv. Karaoke chvály.
- Pořadatelé se vás u vchodu do modlitebny ptají, jestli preferujete nekuřáckou nebo kuřáckou část sálu.
- Pastor plamenně káže o starověkých herezích a staršovstvo žádá, aby byly zařazeny do sborového „Čemu věříme“.

Jak se pozná, že je čas dávat desátky?
- Chválící skupina musela být redukována na zpěvačku a flašinetáře.
- Pastor káže stále ve stejném obleku – neděli co neděli už třetí rok.
- Sborová účetní už několik neděl po sobě v polovině shromáždění vstane a vypne topení.
- Musel být prodán košík na sbírku. Byl nahrazen vymytým kelímkem od nanukového dortu.
- Sborová účetní začala chodit na shromáždění v žíněné sukni a s popelem ve vlasech.