Svatba v Káni Galilejské

Ráno po svatbě v Káni
Galilejské... Hosté se pomalu 
probouzejí, většina z nich se 
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště 
"prejásaný a prepitý" 
muž prosí: "Já mám takovou žízeň! Skočte 
někdo pro vodu..." Ježíš se 
zvedne, že tedy půjde, když vtom 
všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."